почетна грамота

Чест на НИРД

От самото си създаване, компанията приема НИРД като движеща сила за своето развитие. Изследователският център е получил 3 патента за изобретение и 10 патента за полезни модели

Предприятието беше оценено от комитета за развитие и реформи на Weifang като инженерна лаборатория Weifang и одобрено от провинциалния комитет на Шандонг на Комунистическата партия на Китай и Министерството на науката и технологиите на провинция Шандонг за създаване на работната станция на академика, която е отличена усъвършенствани звена, награди за научни и технологични иновации и награди за индустриален принос от Народното правителство на град Янкоу.

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q

kkltzRiZQaybYsGHih0y8Q