Патент за изобретение

Патент за изобретение

3 патенти на изобретението: метод за получаване на дибутил сукцинат от маниока, процес на биоконверсия на суровините от тапиока в приготвянето на янтарна киселина и метод на получаване на дибутил сукцинат.

Патенти за полезни модели

Компанията има девет патента за полезни модели, включително устройство против запушване на поликондензация за производство на PBS, устройство с кула за производство на BDO от биологична янтарна киселина, устройство за гранулиране на разградими пластмаси, устройство за кондензация за производство на PBS полиестер, непрекъснато устройство за изпаряване за запушване на био-базирана янтарна киселина, устройство за извличане на леки компоненти на продукти -бутиролактон, светлинна кула за производство на BDO чрез биотехнология на биологична основа, обезцветяваща колона за производство на янтарна киселина по биологичен метод и обратен хладник резервоар за производство на тетрахидрофуран.